Ovid: Virgil Solis, Edition 1581, imago V.,2; Repro: Hans-Jürgen Günther

Originalbild: Virgil Solis, P. Ovidii Metamorphosis V, Frankfurt MDLXXXI (1581), fol. 63 v., imago 2:
Minerva apud Musas - Minerva bei den Musen

Text: Ovid, Metamorphoses V, 250-268

zurück